ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/2019/TWÓJ LOS NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRENERA ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: “TWÓJ LOS W TWOICH RĘKACH 2”

Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na Zapytanie ofertowe nr 22/2019/Twój los na świadczenie usług trenera zatrudnienia wspomaganego dla uczestników [...]