w Kompetencje cyfrowe bez ograniczeń

Szkolenie komputerowe poziom podstawowy w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe bez ograniczeń” –  grupa Niesłyszących w Jarosławiu w dniu 09.01.2018

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w zakresie osi priorytetowych VII-IX PRO WP 2014-2020

Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search