Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus + działanie „Kształcenie i szkolenia zawodowe”
(nr projektu 2017-1-PL01-KA202-038400). Czas trwania projektu: 01.12.2017 – 30.11.2019

 

Network of SES – Innowacyjne narzędzia dla specjalistów zatrudnienia wspomaganego
Projekt ten promuje ciągłe, zawodowe doskonalenie się trenerów pracy – specjalistów zatrudnienia wspomaganego – poprzez innowacyjną metodologię opartą na networkingu, mentoringu i coachingu.

Projekt ten ma za zadanie wykształcić kierunek szkoleniowy związany z nauką zawodu, oraz:

  1. Platformę zawierającą informacje o projekcie i rezultaty w językach partnerów
  2. Kompendium Najlepszych Praktyk w procesie zatrudnienia wspomaganego;
  3. 4 mobilności szkoleniowe dotyczące 5 etapów zatrudnienia wspomaganego adresowane do SES i potencjalnych SES w celu obserwacji pracy SES w krajach partnerskich.

 

Projekt skierowany jest do specjalistów wspomaganego zatrudnienia (SES), trenerów pragnących zostać SES, firm szkoleniowych oraz osób niepełnosprawnych

Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search