Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w zakresie osi priorytetowych VII-IX PRO WP 2014-2020

Wartość Projektu: 575 780,00 zł

Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:

  • osoby niepełnosprawne (kryterium dodatkowe)
  • osoby w wieku 25+ o niskich kwalifakcjach
  • wiek powyżej 50+

Biuro projektu: ul. Św. Rocha 41B/7, Rzeszów 35-330

Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search