Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 26.06.2017. [.PDF]


(DATA PUBLIKACJI 26.06.2017)

Zapytanie ofertowe na:

 • świadczenie usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Świadczenie szkolenia zawodowego w zakresie:

 • specjalistyczny kurs języka angielskiego dla spedytorów

Pozostałe załączniki:

 • Zapytanie ofertowe [.DOC] [.PDF]
 • Załącznik nr 1. Formularz oferty [.DOC]
 • Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [.DOC]
 • Załącznik nr 3. Wykaz osób [.DOC]
 • Załącznik nr 4. Wzór umowy [.DOC]
 • Załącznik nr 5. Wykaz usług [.DOC]

 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 08.06.2017. [.PDF] [.DOC]

Informujemy, iż z dniem 02 lutego 2017 rozpoczęło się szkolenie zawodowe:

„Podstawy obsługi komputera”

Szkolenie dedykowane jest dla 1 uczestnika projektu i będzie trwać od 02 lutego 2017 do 16.02.2017 roku. 

Szkolenie potrwa 40 godzin, przy czym (1 h – 45 min.) i obejmuje programem zajęcia teoretyczno-praktyczne. Harmonogram i program szkolenia zostanie przekazany uczestnikowi projektu, którego Indywidualny Plan Działania przewidywał udział w szkoleniu.

Szkolenie zawodowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa


Informujemy, iż z dniem 31 stycznia 2017 rozpoczęło się szkolenie zawodowe: „Obsługa kasy fiskalnej”

„Szkolenia dedykowane jest dla 1 uczestniczki projektu i będzie trwać 1 dzień tj. 31 stycznia 2017

Szkolenie potrwa 8 godziny, przy czym (1 h – 45 min.) i obejmuje programem zajęcia teoretyczno-praktyczne. Harmonogram i program szkolenia zostanie przekazany uczestniczce projektu, której Indywidualny Plan Działania przewidywał udział w szkoleniu.

Szkolenie zawodowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa


Informujemy, iż z dniem 28 stycznia 2017 rozpoczęło się szkolenie zawodowe:

„Opiekunka dziecięca- Asystent nauczyciela przedszkola”

Szkolenie dedykowane jest dla 1 uczestniczki projektu i będzie trwać od 28 stycznia 2017 do 12.02.2017 roku.

Szkolenie potrwa 50 godzin, przy czym (1 h – 45 min.) i obejmuje programem zajęcia teoretyczno-praktyczne. Harmonogram i program szkolenia zostanie przekazany uczestniczce projektu, której Indywidualny Plan Działania przewidywał udział w szkoleniu.

Szkolenie zawodowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa


Informujemy, iż z dniem 28 stycznia 2017 rozpoczęło się szkolenie zawodowe: „Asystent rodziny”

Szkolenie dedykowane jest dla 1 uczestniczki projektu i będzie trwać od 28 stycznia 2017 do 27.05.2017 roku. 

Szkolenie potrwa 200 godzin, przy czym (1 h – 45 min.) i obejmuje programem zajęcia teoretyczno-praktyczne. Harmonogram i program szkolenia zostanie przekazany uczestniczce projektu, której Indywidualny Plan Działania przewidywał udział w szkoleniu.

Szkolenie zawodowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa


Informujemy, iż z dniem 28 stycznia 2017 rozpoczęło się szkolenie zawodowe: „Programista”

„Szkolenie dedykowane jest dla 2 uczestników projektu i będzie trwać od 28 stycznia 2017 do 11.02.2017 roku. 

Szkolenie potrwa 35 godziny, przy czym (1 h – 45 min.) i obejmuje programem zajęcia teoretyczno-praktyczne. Harmonogram i program szkolenia zostanie przekazany uczestnikom projektu, których Indywidualny Plan Działania przewidywał udział w szkoleniu.

Szkolenie zawodowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa


Informujemy, iż z dniem 26 stycznia 2017 rozpoczęły się 2 szkolenia zawodowe: „Grafika komputerowa” w Krakowie oraz Nowym Sączu

„Szkolenia dedykowane są łącznie dla 2 uczestniczek projektu i będą trwać od 26 stycznia 2017 do 08.02.2017 roku. 

Szkolenie potrwa 50 godziny, przy czym (1 h – 45 min.) i obejmuje programem zajęcia teoretyczno-praktyczne. Harmonogram i program szkolenia zostanie przekazany uczestnikom projektu, których Indywidualny Plan Działania przewidywał udział w szkoleniu.

Szkolenie zawodowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa


(DATA PUBLIKACJI 25.01.2017)

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 16.01.2017. [.PDF] [.DOC]


Informujemy, iż z dniem 18 stycznia 2017 rozpoczęło się szkolenie zawodowe: „Serwisant komputerowy”

Szkolenie dedykowane jest dla 1 uczestnika projektu i będzie trwać od 18 stycznia 2017 do 27.01.2017 roku. 

Szkolenie potrwa 45 godziny przy czym (1 h – 45 min.) i obejmuje programem zajęcia teoretyczno-praktyczne. Harmonogram i program szkolenia zostanie przekazany uczestnikowi projektu, którego Indywidualny Plan Działania przewidywał udział w szkoleniu.

Szkolenie zawodowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa

Kurs: Serwisant sprzętu komputerowego


Informujemy, iż z dniem 17 stycznia 2017 rozpoczęło się szkolenie zawodowe: „Szkolenie z Coachingu”

„Szkolenie dedykowane jest dla 1 uczestniczki projektu i będzie trwać od 17 stycznia 2017 do 31.01.2017 roku. 

Szkolenie potrwa 40 godziny, przy czym (1 h – 45 min.) i obejmuje programem zajęcia teoretyczno-praktyczne. Harmonogram i program szkolenia zostanie przekazany uczestniczce projektu, której Indywidualny Plan Działania przewidywał udział w szkoleniu.

Szkolenie zawodowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa


Informujemy, iż z dniem 17 stycznia 2017 rozpoczęło się szkolenie zawodowe: „Asystent osoby niepełnosprawnej”

Szkolenie dedykowane jest dla 1 uczestniczki projektu i będzie trwać od 17 stycznia 2017 do 26.01.2017 roku. 

Szkolenie potrwa 50 godzin, przy czym (1 h – 45 min.) i obejmuje programem zajęcia teoretyczno -praktyczne. Harmonogram i program szkolenia zostanie przekazany uczestniczce projektu, której Indywidualny Plan Działania przewidywał udział w szkoleniu.

Szkolenie zawodowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa

Kurs: Asystent Osoby Niepełnosprawnej


(DATA PUBLIKACJI 16.01.2017)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIA ZAWODOWEGO W ZAKRESIE:

 • Grafika komputerowa 
 • Stylizacja paznokci 
 • Opiekunka dziecięca – Asystent nauczyciela przedszkola
 • Inspektor ochrony przeciwpożarowej 
 • Asystent rodziny 
 • Obsługa kasy fiskalnej 
 • Podstawy obsługi komputera

Zapytanie ofertowe [.PDF] [.DOCX]

Załącznik nr 1. Formularz oferty [.PDF] [.DOCX]

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [.PDF] [.DOCX]

Załącznik nr 3. Wykaz osób [.PDF] [.DOCX]

Załącznik nr 4. Wzór umowy [.PDF] [.DOCX]


Informujemy, iż z dniem 16 stycznia 2017 rozpoczęło się szkolenie zawodowe: „Krawcowa”

Szkolenie dedykowane jest dla 1 uczestniczki projektu i będzie trwać od 16 stycznia 2017 do 27.01.2017 roku. 

Szkolenie potrwa 80 godziny, przy czym (1 h – 45 min.) i obejmuje programem zajęcia teoretyczno-praktyczne. Harmonogram i program szkolenia zostanie przekazany uczestniczce projektu, której Indywidualny Plan Działania przewidywał udział w szkoleniu.

Szkolenie zawodowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa

Kurs krawiecki – niesłysząca poznaje swój nowy zawód


Informujemy, iż z dniem 11 stycznia  2017 rozpoczęło się szkolenie zawodowe:  „Elektromonter”

Szkolenie dedykowane jest dla 3 uczestników projektu i będzie trwać od 11 stycznia 2017 do 26.01.2017 roku. 

Szkolenie potrwa  90  godziny przy czym ( 1 h – 45 min.) i obejmuje programem zajęcia teoretyczno-praktyczne . Harmonogram i program szkolenia zostanie przekazany uczestnikom projektu, którym Indywidualny Plan Działania przewidywał udział w szkoleniu.

Szkolenie zawodowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa

Pani Sylwia nie ustępuje mężczyznom na kursie elektromontera

Kurs Elektromonter – niesłyszący poznają tajniki zawodu

Kurs elektromonter – praktyki


Informujemy, iż z dniem 09 styczeń 2017 rozpoczęło się szkolenie zawodowe:

„Kucharz”- I oraz II stopień

Szkolenie dedykowane jest dla 1 uczestniczki projektu i będzie trwać do 09 stycznia 2017 do 28.02.2017 roku.  

Szkolenie potrwa 92 godziny przy czym ( 1 h – 45 min.) i obejmuje programem zajęcia teoretyczno -praktyczne . Harmonogram i program szkolenia zostanie przekazany uczestniczce projektu, której Indywidualny Plan Działania przewidywał udział w szkoleniu.

Szkolenie zawodowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa

Kurs Kucharza – niesłysząca na I poziomie szkolenia

Kurs: Kucharz II stopnia – niesłysząca uczestniczka kursu II stopnia kucharstwa  coraz lepiej radzi sobie w zawodzę. Gratulujemy


(DATA PUBLIKACJI 23.12.2016)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE:

 • Kucharz
 • Programista
 • Coaching
 • Specjalista ds. transportu i logistyki
 • Asysten osoby niepełnopsrawnej
 • Grafika komputerowa
 • Kosmetyczka
 • Opiekunka dziecięca – Asystent nauczyciela przedszkola
 • Serwisant sprzętu komputerowego
 • Krawcowa

Zapytanie ofertowe [.PDF] [.DOC]

Załącznik nr 1. Formularz oferty [.PDF] [.DOC]

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [.PDF] [.DOC]

Załącznik nr 3. Wykaz osób [.PDF] [.DOC]

Załącznik nr 4. Wzór umowy [.PDF] [.DOC]


Informujemy, iż z dniem 22 grudnia 2016 rozpoczęło się szkolenie zawodowe:

Masaże oraz terapie wykorzystywane w nowoczesnej fizjoterapii, w tym:

masaż tkanek głębokich, terapia manualna mięśniowo – powięziowych punktów spustowych, masaż osób starszych.

Szkolenie dedykowane jest dla 1 uczestnika projektu i będzie trwać do 02 stycznia 2017r.    

Szkolenie trwa 46 godzin przy czym ( 1 h – 45 min.) i obejmuje programem zajęcia teoretyczno -praktyczne . Harmonogram i program szkolenia zostanie przekazany uczestnikowi projektu, któremu Indywidualny Plan Działania przewidywał udział w szkoleniu.

Szkolenie zawodowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa


(DATA PUBLIKACJI 20.12.2016)

POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszych ofert [.PDF] [.DOC]


Informujemy, iż z dniem 8 grudnia 2016 rozpoczęły się szkolenia zawodowe w zakresie :
− Magazynier z obsługą kasy fiskalnej z egzaminem ECDL B3 dla 7 uczestników projektu , będzie trwał do dnia 10.01.2017r.
− Obsługa kasy fiskalnej z egzaminem ECDL B3 i B4 dla 1 osoby, będzie trwać do dnia 30.12.2016r.
− Fakturzystka z obsługą kasy fiskalnej oraz z egzaminem ECDL B4 dla 2 uczestników projektu, będzie trwać do dnia 30.12.2016r.

Szkolenia trwają odpowiednio 88 godzin, 76 godzin, 56 godzin, przy czym -( 1 h- 45 min.) i obejmują programem zajęcia teoretyczno-praktyczne . Harmonogram i program szkolenia zostanie przekazany tym Uczestnikom/-czkom Projektu, których Indywidualny Plan Działania przewidywał udział w szkoleniu.

Szkolenie zawodowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa


(DATA PUBLIKACJI 14.12.2016)

POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszych ofert [.PDF] [.DOC]


(DATA PUBLIKACJI 12.12.2016)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu masażu dla jednego uczestnika projektu

Zapytanie ofertowe [.PDF] [.DOC]

Załącznik nr 1. Formularz oferty [.PDF] [.DOC]

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [.PDF] [.DOC]

Załącznik nr 3. Wykaz osób [.PDF] [.DOC]

Załącznik nr 4. Wzór umowy [.PDF] [.DOC]


(DATA PUBLIKACJI 08.12.2016)

POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszych ofert [.PDF] [.DOC]


Szkolenie zawodowe w zakresie obsługi kadrowo-płacowej z egzaminem ECDL Profile
Informujemy, iż w ramach projektu „Twój los w Twoich rękach” rozpoczyna się „Szkolenie zawodowe w zakresie obsługi kadrowo-płacowej z egzaminem ECDL Profile” – 5 grudnia 2016 realizacja  dla grupy 10 osób niepełnosprawnych zgodnie z Indywidualnym Planem Działania. Celem szkolenia jest nabycie kompetencji zawodowych przez 10 uczestników/-czki  projektu przewidzianych programem szkolenia niezbędnym do pracy z obszaru zawodów: Specjalista do spraw kadr, Specjalista ds. wynagrodzeń, Pracownik do spraw osobowych, Pracownik obsługi placowej.

Głównym celem szkolenia jest: przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie: posługiwania się programem „Płatnik”, kierowania zatrudnianych osób na wstępne badania lekarskie i psychotechniczne, szkolenia wstępne z zakresu bhp oraz ppoż., sporządzanie umów o pracę, wprowadzanie danych do komputera i archiwizowanie ( zakładanie akt pracowniczych), ewidencjonowanie godzin czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów, etc.

Szkolenie rozpoczyna się 5 grudnia i trwać będzie do 10 stycznia 2017.Szkolenie obejmuje 150 godzin ( 1 h- 45 min.) zajęć teoretyczno – praktycznych . Harmonogram i program szkolenia zostanie przekazany  tym Uczestnikom/-czkom Projektu, których Indywidualny Plan Działania przewidywał udział w szkoleniu.

Szkolenie zawodowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa

Kurs kadry i place

Kurs Kadry i płace – nauka Excela


Informujemy, iż w dniu 25.11.2016 roku wyłoniony został Pośrednik pracy, który będzie pomagał Państwu w znalezieniu miejsca na staż oraz miejsca pracy po zakończonym stażu.

Prosimy o ścisłą współpracę z pośrednikiem.


(DATA PUBLIKACJI 05.12.2016)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie:

1. Kurs specjalista ds. transportu i logistyki
2. Inspektor ochrony przeciwpożarowej (technik BHP)
3. Szkolenie z Coachingu
4. Asystent Osoby Niepełnosprawnej
5. Grafika komputerowy
6. Kosmetyczka
7. Opiekunka dziecięca – Asystent nauczyciela przedszkola
8. Elektromonter
9. Serwisant sprzętu komputerowego
10. Asystent rodziny

Zapytanie ofertowe [.PDF] [.DOC]

Załącznik nr 1. Formularz oferty [.DOC]

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [.DOC]

Załącznik nr 3. Wykaz osób [.DOC]

Załącznik nr 4. Wzór umowy [.DOC]


(DATA PUBLIKACJI 02.12.2016)

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. szkolenia w zakresie obsługi kadrowo – płacowej z egzaminem ECDL [PDF]


(DATA PUBLIKACJI 29.11.2016)

Zapytanie ofertowe na szkolenia

Zapytanie ofertowe [.PDF] [.DOC]

Załącznik nr 1. Formularz oferty [.DOC]

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [.DOC]

Załącznik nr 3. Wykaz osób [.DOC]

Załącznik nr 4. Wzór umowy [.DOC]


(DATA PUBLIKACJI 25.11.2016)

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pośrednictwa pracy [PDF]


(DATA PUBLIKACJI 22.11.2016)

Świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie obsługi kadrowo – płacowej
z egzaminem ECDL Profile dla osób niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe [.PDF] [.DOC]

Załącznik nr 1. Formularz oferty [DOC]

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [DOC]

Załączniki nr 3 . Wykaz usług [DOC]

Załącznik nr 4. Wykaz osób [DOC]

Załącznik nr 5.  Wzór umowy [DOC]


(DATA PUBLIKACJI 14.11.2016)

Zapytanie ofertowe na pośrednictwo pracy

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy procedurę wyboru wykonawcy do
wspierania beneficjentów projektu: „Twój los w Twoich rękach”
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe – treść można pobrać
tutaj: [.PDF] [.DOC]

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert: [PDF]


(DATA PUBLIKACJI 04.11.2016)

Pośrednictwo pracy, pomoc psychologiczna i grupowe poradnictwo zawodowe

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy procedurę wyboru wykonawcy do
wspierania beneficjentów projektu: „Twój los w Twoich rękach”
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe – treść można pobrać
tutaj: [.PDF] [.DOC]


(DATA PUBLIKACJI 24.10.2016)

Pośrednictwo pracy, pomoc psychologiczna i grupowe poradnictwo zawodowe

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy procedurę wyboru wykonawcy do
wspierania beneficjentów projektu: „Twój los w Twoich rękach”
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe – treść można pobrać
tutaj: [.PDF] [.DOC]


Informujemy, że 14.10.2016 r. zakończyliśmy rekrutację do projektu „Twój los w Twoich rękach”.


Doradztwo zawodowe – informacja

Uprzejmie informujemy, iż Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST ogłasza zapytanie w sprawie świadczenia usługi poradnictwa zawodowego indywidualnego dla uczestników projektu: Twój los w Twoich rękach.
Tutaj znajduje się treść zapytania: (do pobrania PDF)


Uprzejmie informujemy, iż proces rekrutacji zostaje wydłużony do połowy października z uwagi na brakującą liczbę osób niepełnosprawnych z wadą słuchu . 

Czekamy pilnie na Państwa zgłoszenia.


Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż na bieżąco Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny formularzy zgłoszeniowych do projektu.
W najbliższych dniach informację o wynikach podamy telefonicznie, następnie pisemnie.
Osoby zakwalifikowane do projektu w II połowie września będą odbywały spotkania z doradcą klienta, który wspólnie ustali IPD. Na spotkaniu podpiszecie Państwo Deklarację udziału w projekcie.
Z uwagi na intensywność form wsparcia w 2016 roku – liczymy na Państwa ścisłą współpracę.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Utworzono: 22 lipca 2016

Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST ogłasza rekrutację do projektu „Twój los w Twoich rekach”.

Termin rekrutacji: do 30 września 2016 r., w godz. 9:00-16:00

Punkt Rekrutacyjny w Krakowie: Nowohucka Biblioteka Publiczna, os. Stalowa 12, 31-921 Kraków

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz osoby głuche, posługujące się językiem migowym

Kryteria:

 • wiek 30+,
 • niepełnosprawność (ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
 • zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego,
 • osoba bezrobotna (zaświadczenie z urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna)

lub bierna zawodowo (oświadczenie)

 • osoba deklarująca chęć powrotu na rynek pracy (oświadczenie)
 • Kryteria dodatkowe (premiujące):
 • osoba długotrwale bezrobotna
 • osoba o niskim wykształceniu

Utworzono: 11.07.2016.

START PROJEKTU

Witamy na stronie internetowej projektu “Twój los w Twoich rękach”.

Już wkrótce zamieścimy więcej informacji o projekcie.

Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search