Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Wartość Projektu: 1 547 407,75 zł

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Obszar realizacji projektu: województwo małopolskie

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • osoby z wadą słuchu: słabosłyszący, niesłyszący, głusi (ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
  • zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego (oświadczenie)
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (oświadczenie)
  • osoba bezrobotna (zaświadczenie z urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna)

lub bierna zawodowo (oświadczenie)

  • stan zdrowia – brak przeciwskazań do wykonywania lekkiej pracy fizycznej (badania lekarskie)
  • Kryteria dodatkowe (premiujące):
  • wiek powyżej 50+
  • wykształcenie poniżej średniego (oświadczenie)
  • niepełnosprawność sprzężona, z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi (kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

Biuro projektu: ul. Kapitulna 12, Tarnów 33-100

Punkt Kontaktowy: Centrum Integracji Społecznej – ul. Hodowlana 5, 33-100 Tarnów

 

Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search