„Przełamując falę” – to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Youth Human Impact we współpracy z Res-Gest na terenie województwa małopolskiego – w miejscowości Biały Kościół.Celem projektu jest wsparcie dzieci i młodzieży do lat 18 oraz ich rodziców/opiekunów z gminy Wielka Wieś w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, wyrównywaniu zdiagnozowanych deficytów oraz pomoc w przywracaniu prawidłowej funkcji rodziny poprzez wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu ich problemów osobistych oraz wychowawczych z dziećmi w terminie 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.
W ramach projektu na terenie Gminy Wielka Wieś powstaje placówka wsparcia dziennego zadaniem której będzie łagodzenie niedostatków opieki wychowawczej dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych stworzenie im warunków do nauki własnej, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, eliminowanie zaburzeń zachowania,ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, prowadzenia profilaktyki w zakresie uzależnień, w tym szczególnie alkoholizmu i narkomanii.
Projekt „Przełamując falę” realizowany w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search