InformacjePartnerzyFilmyBiblioteka

Języki migowe są ważnym elementem wielojęzyczności Europy. Szacuje się, ze 1 osoba na 1000 używa języka migowego jako języka ojczystego. W zależności od postrzegania głuchota jest uznawana jako niepełnosprawność. Badania organizacji partnerskich pokazują, iż niewiele osób wie o istnieniu Kultury Głuchych, a wciąż wielu uważa tą niepełnosprawność za pewien brak i ograniczenie. Z tego powodu projekt ma na celu ukazać osoby Głuche jako twórcze i mające dużo do pokazania z Kultury Głuchych nie tylko w Polsce, ale też Europie.
Projekt pozwala osobom słyszącym zorientować się co potrafią robić Głusi i ich środowisko.
Zapraszamy do współpracy w tworzeniu muzyki, humorów czy innych działań w języku migowym.

W związku z powyższym powstała strona internetowa „Wirtualne Centrum Kultury Głuchych”, na której każda zainteresowana osoba/organizacja znajdzie otwarte zasoby edukacyjne i rozrywkowe. Będzie to internetowy zbiór materiałów, powstałych podczas realizacji projektu z linkami, ułatwiającymi osobom słyszącym edukację o kulturze Głuchych. Tutaj: https://www.ivccdeaf.tk/p/home.html

Bezpośrednimi uczestnikami projektu będą osoby niesłyszące członkowie Społeczności Głuchych z różnych krajów, ale również osoby, którym bliskie są sprawy osób Głuchych i języka migowego.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie szans na integrację społeczną osób niesłyszących oraz uświadomienie społeczności słyszącej o istnieniu tożsamości kulturowej osób niesłyszących, jak również promowanie kultury społeczności osób niesłyszących i języka migowego. Projekt będzie też mieć na celu pomoc w procesie rozwoju Kultury Głuchych, poprzez zachęcanie ich członków do tworzenia i wykorzystywania jej w praktyce, aby mogli stać się aktywnymi obywatelami w promowaniu własnej kultury.

Zakładane rezultaty projektu:

  • Edukacyjne i otwarte zasoby multimedialne, dotyczące kultury niesłyszących dostępne w 4 wersjach
  • Filmy z korektą dla osób niesłyszących
  • Strona Internetowa „Wirtualne Centrum Kultury Głuchych”
  • Rozwijanie tożsamości kulturowej osób Głuchych
  • Co najmniej 16 szkoleń lokalnych
  • Ponad 100 filmów wideo- Piosenki języka migowego
  • Ponad 100 filmów wideo- Program komediowy języka migowego
Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search