Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o poinformowaniu o podjęciu zatrudnienia [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o chęci powrotu na rynek pracy [DOC] [PDF]

dla osób zakwalifikowanych do projektu

  • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 6 – Deklaracja o uczestnictwie w projekcie [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 8 – Umowa uczestnictwa w projekcie [DOC] [PDF]
Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search