Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość Projektu: 981 250,00 zł

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2016 r. do 31 pazdziernika 2017 r.

Obszar realizacji projektu: województwo małopolskie

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

wiek 30+,

  • niepełnosprawność (ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
  • zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego,
  • osoba bezrobotna (zaświadczenie z urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna)

lub bierna zawodowo (oświadczenie)

  • osoba deklarująca chęć powrotu na rynek pracy (oświadczenie)
  • Kryteria dodatkowe (premiujące):
  • osoba długotrwale bezrobotna
  • osoba o niskim wykształceniu

Biuro projektu: ul. Kapitulna 12, Tarnów 33-100

Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search