Klub organizuje i prowadzi zajęcia rekreacyjne, masowe wychowanie fizyczne wśród ogółu niesłyszących na terenie swego działania. W ramach rehabilitacji sportowej zapewnia członkom warunki do uprawiania sportu, kadrę trenersko-instruktorską, urządzenia sportowe i sprzęt, opiekę sportowo lekarską. Istotnym elementem programu rehabilitacji jest prowadzenie terapii i profilaktyki uzależnień.

Jednym z priorytetów Klubu jest zwiększenie oferty świadczonych usług na rzecz swoich członków i innych osób niesłyszących. W tym celu Klub podejmuje się nowych zadań i wykorzystuje pojawiające się możliwości zmierzające do prowadzenia specjalistycznej rehabilitacji społecznej i zdrowotnej.

Do osiągnięć sportowych Klubu należą:

Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Siatkówce Mężczyzn Lata: 1978, 1979, 1980, 1982,
Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Siatkówce Kobiet Lata: 1992, 1994
Mistrzostwa Polski Niesłyszących w piłce Nożnej – 1995 rok
Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Piłce Koszykowej Lata: 1998, 1999,2000,2001

Klub do osiągania swoich celów sportowych i społecznych poszukuje nowych źródeł finansowania działalności. Starania te niejednokrotnie zostały uwieńczone sukcesem, gdyż zrealizowaliśmy wiele programów i projektów finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej i funduszy krajowych.
Po raz pierwszy Klub sięgną po środni pozabudżetowe w 1999 roku do Programu Małych Dotacji LIEN na projekt ” Działalność sportowa i rehabilitcyjna inwalidów słuchu”.
Projekt ten pozwolił nam usprawnić prowadzoną działalność sportową w sekcjach: piłki koszykowej, piłki nożnej i tenisa stołowego oraz rozszerzyć działalność kulturalno-oświatową.
Na kolejny projekt: „Równe szanse niesłyszącej kobiety” – otrzymaliśmy środki finansowe z Fundacji im. Stefana Batorego.
Działania projektu wzmocniły pozycje niesłyszącej kobiety w strukturach organizacyjnych Klubu poprzez równy dostep do rehabilitacji ruchowej i edukacji.
W ramach projektu zorganizowaliśmy kursy pierwszej pomocy, obsługi komputera i Internetu. kurs tańca, kurs pływania oraz spotkania z pracownikami służb medycznych.
„Wolontariat bez barier” projekt ten został dofinansowany przez Fundację J&S Pro Bono Poloniae.
Celem tego projektu jest pozyskanie wolontariuszy do prowadzonej działalności, co przyczyni się do lepszej integracji społecznej osób niesłyszacych.
Koleną dotację Klub otrzymał na realizację projektu z programu : „Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych „TEAZ INTEGRACJA”. Realizowany prajekt to: „Integracja europejska – integracja niesłyszących”.
W ramach tego projektu Klub umożliwił niesłyszącym udział w licznych zawodach sportowych połączonych z nimi edukacją o Unii Europejskiej.
W ramach projektu ogłoszony został Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: „Niesłyszący w Europie”, na który napłyneło ponad 100 prac plastycznych z całej Polski. Ważnym elementem projektu była organizacja wizyty studyjnej w Niemczech, która pozwoliła niesłyszącym osobiście poznać zalety integracji Polski z Unią Europejską. Realizacja tych wszystkich projektów stała się możliwa dzieki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, który już od wielu lat korzysta z środków poza budżetowych.

 

Uczestnictwo osób niesłyszących w imprezach sportowo rekreacyjnych

W latach 2010-2014 zorganizowaliśmy m. in. następujące imprezy sportowe:

 • Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Piłce Siatkowej Seniorek Kobiet w Rzeszowie
  -23.05.2010,
 • Mistrzostwa Podkarpacie w Szachach Osób Niesłyszących w Rzeszowie 14.03.2010,
 • Finałowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej 11-osobowej Seniorów Mężczyzn w Rzeszowie 06.-08.05.2011.

Ponadto w tych latach braliśmy udział w licznych imprezach sportowych. Do najważniejszych zalicza się:

 • Puchar Polski Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Seniorów Mężczyzn – Konin
  -21.03.2010,
 • Finałowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Siatkówce Seniorów Mężczyzn – Racibórz 01.-03.04.2011,
 • Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn – Warszawa 24.-25.11.2012,
 • Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn – Stare Jabłonki 06.-08.09.2013,
 • Ogólnopolski Turniej Niesłyszących w Koszykówce Oldbojów (od lat 35) –
  Łódź 24.-26.10.2014.

Największe osiągnięcia sportowe podopiecznych Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „RES-GEST”:

 • Złoty medal w Pucharze Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej Halowej Seniorów Mężczyzn w Koninie 2010r.,
 • Złoty medal na Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej na Murawie
  11-osobowej Seniorów Mężczyzn w Warszawie 2010r.,
 • Złoty medal na Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej na Murawie
  7-osobowej Seniorów Mężczyzn w Radomiu 2010r.,
 • I miejsce w Międzynarodowym Minifutbolowym Turnieju Piłki Nożnej w Bratysławie (Słowacja) 2010r.,
 • Złoty medal na Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Siatkówce Seniorów Mężczyzn – Gr. B w Warszawie 2010r.,
 • I miejsce na Finałowych Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej
  11-osobowej Seniorów Mężczyzn w Rzeszowie 2011r.,
 • Złoty medal w konkurencji Slalomu Gigant Mężczyzn 2011r.,
 • I miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Halowej Mężczyzn w Rzeszowie 2012r.,
 • I miejsce na Ogólnopolskim Turnieju w Piłce Siatkowej Mężczyzn w Warszawie 2012r.,
 • I miejsce w Turnieju Szachowym z okazji 40-lecia RKSG „RADOMIG” w Radomiu – Kazimierz Januszewski 2013r.,
 • Złoty medal w Slalomie Gigant na Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Narciarstwie Alpejskim w Przemyślu – Mateusz Babiarz 2013r.,
 • Złoty medal w Slalomie Gigant na Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Narciarstwie Alpejskim w Kluszkowcach w dniach 19.-20.12.2014r. – Mateusz Babiarz,
 • Złoty medal w Slalomie na Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Narciarstwie Alpejskim w Kluszkowcach w dniach 19.-20.12.2014r. – Mateusz Babiarz.
Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search