Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie [.DOC] [.PDF]
  • Załącznik nr 1 do regulaminu – Formularz zgłoszeniowy [.DOC] [.PDF]
  • Załącznik nr 2 do regulaminu – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie [.DOC] [.PDF]
  • Załącznik nr 3 do regulaminu – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [.DOC] [.PDF]
  • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ [.DOC] [.PDF]
  • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia [.DOC] [.PDF]

dla osób zakwalifikowanych do projektu

  • Załącznik nr 6 – Deklaracja udziału w projekcie [.DOC] [.PDF]
Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search