Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania o podjęciu zatrudnienia [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o chęci powrotu na rynek pracy po opuszczeniu programu [DOC] [PDF]
Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search