Szanowni Państwo
Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” zaprasza do składania oferty na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Telewizja GlusiTV” w ramach Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON”.

W załączeniu dokumentacja.

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres mailowy: [email protected] w terminie do dnia 19.02.2023 do godziny 23:59 (skany prawidłowo podpisane i opieczętowane).
Otwarcie ofert nastąpi 20.02.2024 r.
Oferty złożone po terminie składania ofert podanych powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

zapytanie_ofertowe_audyt_pfron

zalaczniki_do_umowy_audyt

zalaczniki_do_umowy_audytTermin realizacji projektu: 01.04.2022 do 31.03.2024

Celem projektu jest zwiększenie dostępu min. 45 000 osób Głuchych do bieżących informacji społeczno – politycznych, ekonomicznych, zdrowotnych, sportowych itp. oraz zwiększenie wiedzy nt. odżywiania się poprzez emisję w Glusi.TV w okresie IV 2022 – III 2024 codziennych serwisów informacyjnych (na podstawie treści z portali internetowych) i programów kulinarnych realizowanych 2 razy w miesiącu.

Ważnym elementem zadania jest cotygodniowy Przegląd wydarzeń tygodnia, który jest przygotowywany w języku migowym oraz z napisami.

Zapraszamy do codziennego odwiedzania naszego serwisu na YouTube oraz na Facebooku.

Propozycje tematów prosimy wysyłać na nasz adres: [email protected]

Wydawnictwo internetowe: www.glusi.tv

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search