Info o projekcie | Filmy | Przydatne adresy | Kontakt

 

„Świętokrzyski Portal Informacyjny dla Osób Niesłyszących”
Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST w Rzeszowie informuje, iż realizuje projekt pt.: „Świętokrzyski Portal Informacyjny dla Osób Niesłyszących”, który jest współfinasowany ze środków Wojewody Świętokrzyskiego.
W ramach projektu na stronie www.glusitv.pl zostanie utworzony Świętokrzyski Portal Informacyjny dla Osób Niesłyszących. Serwis ten prowadzony będzie w całości w języku migowym, który jest naturalnym środkiem komunikacji osób niesłyszących. Na utworzonej stronie dodawać będziemy informacje z różnych dziedzin, interesujące osoby niesłyszące m.in. aktualności z urzędów znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego, artykuły z lokalnej prasy oraz telewizji, wiadomości o ciekawych projektach wspierających osoby niepełnosprawne realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego przez NGOsy, informacje o wydarzeniach kulturalnych itp.
Projekt ma przede wszystkim na celu:
– zmniejszenie wykluczenia społecznego osób niesłyszących,
– Zwiększenie dostępu osób niesłyszących zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego do informacji poprzez stworzenie internetowego portalu informacyjnego
– Zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego oraz cyfrowego wśród osób niesłyszących z województwa świętokrzyskiego poprzez publikowanie informacji w formie filmów tłumaczonych na Polski Język Migowy.

Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search