Okres realizacji projektu: 01.11.2018r.- 31.03.2021r

Obszar realizacji projektu: woj. Lubelskie; powiaty: chełmski, lubelski, krasnostawski, zamojski, łęczyński, świdnicki, włodawski, Chełm, Lublin, Zamość.

Uczestnikami projektu: będzie 40 osób niepełnosprawnych (26 kobiet i 14 mężczyzn) w tym minimum 14 osób niesłyszących z 10 powiatów.

Termin rekrutacji: 01.11.2018r – nabór ciągły

Uczestnicy zostaną objęci:

  • szkoleniem zawodowym
  • stypendium szkoleniowym i stażowym
  • doradztwem zawodowym
  • doradztwem psychologicznym
  • 6 miesięcznym stażami
  • pośrednictwem pracy

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 40 osób niepełnosprawnych, które są zagrożone wykluczeniem społecznym i zamieszkują lub pracują na terenie województwa lubelskiego w terminie do XI 2018 roku do X 2020 roku.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez objęcie każdego uczestnika instrumentami aktywnej integracji, w tym doradztwem psychologicznym i zawodowym, szkoleniami zawodowymi, pośrednictwem pracy i stażami zawodowymi.

 

Rezultaty:

– uzyskanie nowych kwalifikacji przez uczestników projektu

– uzyskanie nowych kompetencji przez uczestników projektu

– wzrost motywacji do poszukiwania zatrudnienia

– podjęcie zatrudnienia przez część uczestników projektu

 

Wartość projektu: 1 388 842,08, w tym dofinansowanie: 1319 399,98

 

Biuro projektu: Centrum Wsparcia Społeczno-Zawodowego dla Osób Niesłyszących, ul. Hrubieszowska 20, 20-303 Lublin (Kontakt)

 

Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search

Rozmiar czcionek
Kontrast