Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 1 do regulaminu – Formularz zgłoszeniowy [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 2 do regulaminu – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 3 do regulaminu – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia [DOC] [PDF]
  • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o chęci powrotu na rynek pracy [DOC] [PDF]

dla osób zakwalifikowanych do projektu

  • Załącznik nr 6 – Deklaracja udziału w projekcie [DOC] [PDF]
Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search