Nazwa: CHED – Platforma Szachowa dla Niesłyszących

Czas trwania: 01.01.2020-30.12.2022

INFORMACJE OGÓLNE

Projekt „Platforma szachowa dla niesłyszących” ma na celu wyeliminowanie istniejących barier w masowych sportach dla osób niesłyszących i zapewnienie równych szans uczestnictwa w szachach. Obecnie istnieje wiele interaktywnych platform oferujących lekcje gry w szachy, ale żadna z nich nie jest w pełni dostępna dla osób niesłyszących. Projekt ma na celu rozwój platformy internetowej do nauki szachów online z objaśnieniami w języku migowym. Chociaż szachy, „sport ciszy”, są sportem przystosowanym dla osób niesłyszących, ostatnio brakowało zainteresowania młodych głuchoniemych tym sportem.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przyczynienie się do wyeliminowania istniejących barier w masowych sportach dla osób niesłyszących i zapewnienie równych szans uczestnictwa w szachach. Budowanie europejskiej sieci szachowej dla osób niesłyszących. Stworzenie internetowej platformy do nauki gry w szachy z objaśnieniami w języku migowym. Platforma będzie wykorzystywana do uczenia się poza formalnego, jako biblioteka dokumentów oraz do zarządzania projektami.

GŁÓWNE PRODUKTY PROJEKTU

– Uruchomienie kursu pilotażowego „online szachy kurs dla osób niesłyszących” w krajach partnerskich, który będzie pilotowany przez 5 dni, do grupy 15 specjalistów + 3 osoby z specy al potrzeby, obserwatorzy

-Stworzenie raportu o aktualnej sytuacji dostępu do sportu ze szczególnym uwzględnieniem szachów osób niesłyszących w krajach partnerskich i na poziomie UE. Raport będzie w każdym z języków partnerskich, wideo z językami migowymi, wykaz umiejętności dla każdego poziomu szkolenia szachowego.

-Rozwijanie nieformalnego szkolenia w szachach dla osób niesłyszących (inicjacja, podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany ) używając Oers (Otwarte zasoby edukacyjne)

RES-GEST będzie tłumaczył przewodniki online w formie pisemnej dla użytkowników na wszystkich poziomach zaawansowania w języku polskim;

wyprodukuje wideo do przewodników online dla niesłyszących na wszystkich poziomach języka migowego;

weźmie udział w burzy mózgów mającej na celu ustalenie listy umiejętności i postaw;

ustali treść programu nauczania dla poziomu podstawowego w języku angielskim;

przedstawi informacje zwrotne na temat programu nauczania;

udzieli informacji zwrotnej na temat narzędzi oceny kursu pozaformalnego;

przełoży listy z konkretnych dziedzin oraz ttitudes , programów nauczania oraz instrumentów oceny;

wyprodukuje film na liście umiejętności i postawy dla każdego poziomu wydajności dla głuchych użytkowników w polskim języku migowym.

Każdy kraj partnerski zaangażuje co najmniej jednego szachistę w sesję burzy mózgów w celu zebrania informacji o umiejętnościach niezbędnych na każdym poziomie wykonania nieformalnego szkolenia szachowego dla osób niesłyszących.

PARTNERZY
IPP (Rumunia)
CSST (Rumunia)
LRT (Irlandia)
CEIPES (Włochy)
SSCD (Turcja)
Antik Art (Armenia)
RES-GEST (Polska)
KET (Grecja)

 

Filmy

https://www.glusi.tv/erasmus/2020/05/29/szachy-ankieta/

https://www.glusi.tv/erasmus/2020/05/29/szachy-ankieta-tlumaczenie-pjm/

https://www.glusi.tv/erasmus/2020/05/29/projekt-szachy-zapraszamy-do-wypelnienia-ankiety/

 

 

Międzynarodowe spotkanie w Rzeszowie – projekt szachowy

13 i 14 października w Rzeszowie odbyło się V międzynarodowe spotkanie projektu CHED- Platforma szachowa dla osób niesłyszących. Gospodarzem tego wydarzenia był RES-GEST. Podczas spotkania partnerzy omówili etapy projektu, ocenili stan wiedzy i listę umiejętności. Odbyła się również dyskusja na temat przesyłania filmów na platformę IPP. Następnie były omawiane sprawy techniczne oraz przeprowadzona dyskusja dotycząca przesyłania narzędzia oceny umiejętności na platformę. Był również omówiony temat fazy pilotażowej oraz doboru uczestników. Kolejnego dnia nadszedł czas na dyskusje w sprawie rozpowszechniania projektu CEIPES oraz oceny jakości LRT.

Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom za świetną współpracę! To był wspaniale spędzony czas.

# ched

 

 

 

 

Spotkanie w Atenach – podsumowanie rezultatów projektu szachowego

10 listopada udaliśmy się do Grecji, a dokładniej do Aten, na VI międzynarodowe spotkanie projektu CHED – Platforma szachowa dla osób niesłyszących. Organizatorem tego wydarzenia był partner KET. Celem spotkania było omówienie kolejnych etapów projektu. Ustalenie stanu techniki, listy umiejętności oraz rozwiązanie napotkanych problemów i sposobu ich rozwiązania. Następnie był poruszony temat fazy pilotażowej oraz doboru uczestników. Po przerwie odbyła się dyskusja na temat rozpowszechniania projektu CEIPES oraz oceny jakości LRT. Po sprawach administracyjnych nadszedł czas na ustalenie celów i czynności do wykonania do następnego spotkania.
Projekt jest niezwykle trudny, ale potrzebny dla osób Głuchych. Nauka gry w szachy w formie platformy on-line to duże wyzwanie organizacyjne i techniczne. Ulepszenie platformy na pewno będzie wymagało nowych działań i projektów, ale tylko taka praca może przynieść sukces 😊

 

 

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

https://www.pitagoras.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/logo-erasmus-300x61.png
Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search