Nazwa: CHED – Platforma Szachowa dla Niesłyszących

Czas trwania: 01.01.2020-30.12.2022

INFORMACJE OGÓLNE

Projekt „Platforma szachowa dla niesłyszących” ma na celu wyeliminowanie istniejących barier w masowych sportach dla osób niesłyszących i zapewnienie równych szans uczestnictwa w szachach. Obecnie istnieje wiele interaktywnych platform oferujących lekcje gry w szachy, ale żadna z nich nie jest w pełni dostępna dla osób niesłyszących. Projekt ma na celu rozwój platformy internetowej do nauki szachów online z objaśnieniami w języku migowym. Chociaż szachy, „sport ciszy”, są sportem przystosowanym dla osób niesłyszących, ostatnio brakowało zainteresowania młodych głuchoniemych tym sportem.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przyczynienie się do wyeliminowania istniejących barier w masowych sportach dla osób niesłyszących i zapewnienie równych szans uczestnictwa w szachach. Budowanie europejskiej sieci szachowej dla osób niesłyszących. Stworzenie internetowej platformy do nauki gry w szachy z objaśnieniami w języku migowym. Platforma będzie wykorzystywana do uczenia się poza formalnego, jako biblioteka dokumentów oraz do zarządzania projektami.

GŁÓWNE PRODUKTY PROJEKTU

– Uruchomienie kursu pilotażowego „online szachy kurs dla osób niesłyszących” w krajach partnerskich, który będzie pilotowany przez 5 dni, do grupy 15 specjalistów + 3 osoby z specy al potrzeby, obserwatorzy

-Stworzenie raportu o aktualnej sytuacji dostępu do sportu ze szczególnym uwzględnieniem szachów osób niesłyszących w krajach partnerskich i na poziomie UE. Raport będzie w każdym z języków partnerskich, wideo z językami migowymi, wykaz umiejętności dla każdego poziomu szkolenia szachowego.

-Rozwijanie nieformalnego szkolenia w szachach dla osób niesłyszących (inicjacja, podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany ) używając Oers (Otwarte zasoby edukacyjne)

RES-GEST będzie tłumaczył przewodniki online w formie pisemnej dla użytkowników na wszystkich poziomach zaawansowania w języku polskim;

wyprodukuje wideo do przewodników online dla niesłyszących na wszystkich poziomach języka migowego;

weźmie udział w burzy mózgów mającej na celu ustalenie listy umiejętności i postaw;

ustali treść programu nauczania dla poziomu podstawowego w języku angielskim;

przedstawi informacje zwrotne na temat programu nauczania;

udzieli informacji zwrotnej na temat narzędzi oceny kursu pozaformalnego;

przełoży listy z konkretnych dziedzin oraz ttitudes , programów nauczania oraz instrumentów oceny;

wyprodukuje film na liście umiejętności i postawy dla każdego poziomu wydajności dla głuchych użytkowników w polskim języku migowym.

Każdy kraj partnerski zaangażuje co najmniej jednego szachistę w sesję burzy mózgów w celu zebrania informacji o umiejętnościach niezbędnych na każdym poziomie wykonania nieformalnego szkolenia szachowego dla osób niesłyszących.

PARTNERZY
IPP (Rumunia)
CSST (Rumunia)
LRT (Irlandia)
CEIPES (Włochy)
SSCD (Turcja)
Antik Art (Armenia)
RES-GEST (Polska)
KET (Grecja)

 

Filmy

https://www.glusi.tv/erasmus/2020/05/29/szachy-ankieta/

https://www.glusi.tv/erasmus/2020/05/29/szachy-ankieta-tlumaczenie-pjm/

https://www.glusi.tv/erasmus/2020/05/29/projekt-szachy-zapraszamy-do-wypelnienia-ankiety/

 

 

 

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

https://www.pitagoras.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/logo-erasmus-300x61.png
Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search