w Zapytania ofertowe

Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST w Rzeszowie zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie szkoleń komputerowych oraz egzaminu ECCC DIGCOMP w ramach realizacji projektu „Kompetencje cyfrowe bez ograniczeń”

 

 • Zapytanie ofertowe [.DOC] [.PDF]
 • Załącznik nr 1 . Formularz oferty [.DOC] [.PDF]
 • Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym [.DOC] [.PDF]
 • Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [.DOC] [.PDF]
 • Załącznik nr 3a. Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych [.PDF]
 • Załącznik nr 4a. Wykaz osób [.DOC] [.PDF]
 • Załącznik nr 4b. Wykaz osób [.DOC] [.PDF]
 • Załącznik nr 5. Oėwiadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu równości szans [.DOC] [.PDF]
 • Załącznik nr 6a. Wykaz usług dot. kryterium oceny ofert [.DOC] [.PDF]
 • Załącznik nr 6b. Wykaz usług dot. kryterium oceny ofert [.DOC] [.PDF]
 • Załącznik nr 7. Wzór umowy [.DOC] [.PDF]

 

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w zakresie osi priorytetowych VII-IX PRO WP 2014-2020

Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search