In
Posted

Cele

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus + działanie „Kształcenie i szkolenia zawodowe” (nr projektu 2017-1-PL01-KA202-038400). Czas trwania projektu: [...]

In
Posted

Partnerzy

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus + działanie „Kształcenie i szkolenia zawodowe” (nr projektu 2017-1-PL01-KA202-038400). Czas trwania projektu: [...]